Product Index
Page: 1

204WeiTeLing   204 Wei Te Ling | Stomach Special Remedy
701MedicatedPlaster   701 Medicated Plaster
MHS-DitDaJow   Aged Traditional Dit Da Jow Extract
MHS-EagleClawExtract   Aged Traditional Eagle Claw Extract
AngelicaDangGuiMS   Angelica Dang Gui Teapills | Min Shan
AnMianPianKGS   Anmian Pian | Peaceful Sleep Formula
AnMienPienSMC180   Anmien Pien | Peaceful Sleep Formula
AnshenBuxinWan   Anshen Buxin Wan | Calm Shen Tonify Heart
BaiHeGuJinTangStork   Bai He Gu Jin Tang | Lily Bulb Decoction
BaiHeGuJinWanMS   Bai He Gu Jin Wan | Lilium Teapills
BaiHeGuJinWanKGS   Bai He Gu Jin Wan | Respira Tea Pill Extract
BaiZiYanXinWan   Bai Zi Yang Xin Wan | Biota Seed Nourish Heart
BiYanPianSMC   Bi Yan Pian
TeaBreatheFree   Breathe Free Tea
EucalyptusOil   BST's Eucalyptus Oil
BrainNew   Bu Nao Yang Shen Pian | BrainNew
BuXueTiaoJingPian   Bu Xue Tiao Jing Pian | Butiao | Regulate Menses
BuZhongYiQiWanMS   Bu Zhong Yi Qi Wan | Central Chi Teapills | Min Shan
BuZhongYiQiWan   Bu Zhong Yi Qi Wan | Central Chi Teapills | Solstice
BurnOintment   Burn Ointment | Ching Wan Hung Soothing Herbal Balm
WokLokOil   Chan Yat Hing Wok Lok Pain Relieving Oil
ExpellinExtract   Chuan Xiaong Cha Tiao Wan | Expellin Extract
ChuanxinlianKGS   Chuan Xin Lian | Andrographis Pills
ChuanxinlianSMC   Chuan Xin Lian | Andrographis Pills
ChuanxinlianPF-NS   Chuan Xin Lian | Andrographis Pills | No Sugar Coating
CulingPill   Culing (Curing) Digestion Pills
CulingPill-PF   Curing Pills | Kang Ning Wan | Plum Flower
discontinuedCU   currently unavailable
DanShenPianKGS   Dan Shen Pian | Salvia Compound Teapills
DanShenPian   Dan Shen Pian | Salvia Root Combo Extract
DieDaWanHuaOilSM   Die Da Wan Hua Oil
discontinued   discontinued
MHS-DitDaJowHerbs   Dit Da Jow Chinese Herbs 1 Gallon Pack
MHS-DitDaJow32oz   Dit Da Jow Extract 1+ (32oz)
MHS-DitDaJow32ozXS   Dit Da Jow Extract 3+ (32oz)
JointsJoy   Du Huo Ji Sheng Pian | JointsJoy
DuHuoJiShengWanKGS   Du Huo Ji Sheng Wan | Angelica Combo Tea Extract
ElectricBalm   Electric Medicated Balm | Ultra Strength
EleutheroRootTablets   Eleuthero Root Tablets | Wu Jian Shen | Siberian Ginseng
ErChenWan   Er Chen Wan | Congex Extract | Two Old Valuable Herbs Extract
ErMingZuoCiWanKGS   Er Ming Zuo Ci Wan | Sensor Tea Extract | Ear Helper Teapills
TeaTienchiFlowerEssence   Essence of Tienchi Flowers
Underwrap   Foam Underwrap
GanMaoLing   Gan Mao Ling | Respiratory Support
GanMaoLingPF-NS   Gan Mao Ling | Respiratory Support | No Sugar Coating
GeXiaZhuYuWan   Ge Xia Zhu Yu Wan | Stasis in the Lower Chamber Teapills
GejieBuShingWan   Gejie Bu Shing Wan - Nourishing Kidney Pills
GejieDaBuWan   Gejie Da Bu Wan | Gecko Great Tonifying Pills
Menoplease   Geng Nian An Pian | Menoplease
TeaGetSvelte   Get Svelte Tea
TeaGorgeousYou   Gorgeous You Tea
GuiPiWan   Gui Pi Wan | Restore Spleen Pill
TeaHappyGarden   Happy Garden Tea
ShouWuChihHerbs   Home Made Shou Wu Chih | Liver and Kidney Tonic
HuaTuoExtraStrength   Hua Tuo Medicated Plaster Extra Strength
Phargelin   Hua Zhi Ling | Phargelin
HuangLianSu   Huang Lian Su Wan | Coptis Teapills
HuangLien   Huang Lien Shang Ching Pien | Coptis Upper Clearing Tablets
HysanHuaTuo   Hysan Hua Tuo Medicated Plaster
MHS-IronPalmSoak   Iron Palm Training Soak
MHS-JiBiannuanJiu   Ji Biannuan Jiu Traditional Extract
MHS-TL32ozXS   Ji Biannuan Jiu Traditional Extract Aged 3+ | 32oz
JiaWeiXiaoYaoWan   Jia Wei Xiao Yao Wan | Relaxx Plus Extract
CholestAssure   Jiang Dan Gu Chun Pian | CholestAssure
Glucoassure   Jiang Tang Pian | Glucoassure
JiangZhiWan   Jiang Zhi Wan | Hawthorn Fruit Combo Tea Extract
JinGuiShenQiWan   Jin Gui Shen Qi Wan | Golden Book Teapills
LionOil   Joseph's Lion Oil
KaiKitWanKGS   Kai Kit Pill | Prostate Formula
KaiKitWanPF   Kai Kit Wan | Prostate Gland Pills | Plum Flower Brand
KaiKitWan180SMC   Kai Kit Wan | Prostate Gland Pills | Yu Lam Brand
Tumoclear   Kang Zhong Pian | Tumoclear
KwanLoongOil   Kwan Loong Pain Relieving Aromatic Oil
LysimachiaBupleurumCombo   Li Dan Pian | Lysimachia & Bupleurum Combo
LiDanPian   Li Dan Pian | Support Gallbladder Tablets
HitPills   Liangcaixin Dieda Wan | Trauma (Hit) Pills
LienChiaoBaiDu   LienChiaoPaiTu | Forsythia Fruit Extract Tablets
LiuWeiDiHuangWan   Liu Wei Di Huang Wan | Six Flavor Teapills
LongDanXieGanWan   Long Dan Xie Gan Wan | Gentanae Tea Pill
LungTanXieGanWan   Lung Tan Xie Gan Wan | Long Dan Clear Liver Pills
MaiWeiDiHuangWan   Mai Wei Di Huang Wan | Eight Immortals Teapills
MargariteAcne   Margarite Acne Pills | Zhen Zhu An Chuang Wan
MHS-MassageOil   MHS Massage Oil
MHS-SanHuangSan   MHS San Huang San | 3 Yellow Powder
MHS-SkinBalm   MHS Skin Soothing Balm
MHS-TTWongFeiHungJow   MHS Wong Family Iron Palm Jow
MingMuDiHuangWan   Ming Mu Di Huang Wan
Review   Modern Herb Shop Review
SiteReview   Modern Herb Shop Review
Moxa-Extinguisher   Moxa Extinguisher
NeiZhangYanMingWan   Nei Zhang Yan Ming Wan | Tribulus and Chrysanthemum Combo
NiaoLuXiaoYanLing   Niao Lu Xiao Yan Ling | Gardenia and Poria Combo
NinJiomCandy   Nin Jiom Herbal Candy Lozenge
NinJiomPeiPaKoa   Nin Jiom Pei Pa Koa | Fritillaria Loquat Sore Throat Syrup | Family Size
NinJiomPeiPaKoa24   Nin Jiom Pei Pa Koa | Fritillaria Loquat Sore Throat Syrup Case of 24 | Family Size
NuKeBaZhenWan   Nu Ke Ba Zhen Wan | Women's Eight Treasure Teapills
Oriveda-AgaricusBlazei   ORIVeDA ABM | Agaricus blazei Extract (Capsules)
Oriveda-CCCE   ORIVeDA CCCE Mushroom Complex (Capsules)
Oriveda-Chaga-Caps   ORIVeDA Chaga Extract (Capsules) | Bai Hua Rong
Oriveda-Chaga-Powder   ORIVeDA Chaga Extract (Powder) | Bai Hua Rong
Oriveda-Cordyceps   ORIVeDA Cordyceps C+ Extract (Capsules) | Chong cao
Oriveda-Maitake   ORIVeDA Grifolan Maitake Extract (Capsules)
Oriveda-LionsManeCombo   ORIVeDA Lion's Mane Combi Pak | Yamabushitake
Oriveda-PSP50   ORIVeDA PSP-50 Turkey Tail (Capsules) | Yun zhi
Oriveda-ReishiPrimo   ORIVeDA Reishi Primo Extract (Capsules) | Lingzhi
PeMinKanWanSMC   Pe Min Kan Wan
PeMinKanWanBN   Pe Min Kan Wan | Breath Natural
PeMinKanWanPF   Pe Min Kan Wan | Plum Flower Brand
PeMinKanWanPFE   Pe Min Kan Wan | Plum Flower Brand (Economy Size)
PingChuan   Ping Chuan | Calm Wheezing Pill
PoChaiPills   Po Chai Pills | Bao Ji Wan
Posumon   Po Sum On Chinese Massage Oil or Salve
PosumonBalm   Po Sum On Healing Balm
QiBaoMeiRanWan   Qi Bao Mei Ran Wan | Seven Treasures for Hair
QiJuDiHuangWan   Qi Ju Di Huang Wan | Lycium Rehmannia Teapills
QingFeiPaiDuTangAH   Qing Fei Pai Du Tang AH | LungClear
QingHao   Qing Hao | Artemisinin | Artemisia annua
RefinedGouPi   Refined Gou Pi Pain Relieving Plaster
RenShenBaiDuWan   Ren Shen Bai Du Wan | Resilient Warrior Teapills
TeaRomanticHigh   Romantic High Tea
RunChangWan   Run Chang Wan | Peach Kernel Teapills | Tao Ren Wan
RunChangWanPF   Run Chang Wan | Peach Kernel Teapills | Tao Ren Wan
SansheChuanbeiYe   San Shedan Chuanbei Ye | Fritillary Bulb Extract
SangJuYinWan   Sang Ju Yin Wan | Clear Wind-Heat Teapills
SangPiaoXiaoWan   Sang Piao Xiao Wan | Mantis Cradle Teapills
WaterMelonFrost-Sanjin   Sanjin Water Melon Frost Breath Freshener
ShanZha   Shan Zha | Hawthorn Berry Fruit | Organic
Hawthopower   Shan Zha Jiang Zhi Pian | Hawthopower
ShanZhaJiangZhiPianKGS   Shan Zha Jiang Zhi Pian | Hawthorn Extract
ShaoYaoGanCaoWa-PlumFlower   Shao Yao Gan Cao Wan | Peony & Licorice Pill
ShaoYaoGanCaoWan-Stork   Shao Yao Gan Cao Wan | Peony & Licorice Pill
ShenLingBaiZhuSan   Shen Ling Bai Zhu San | Ginseng, Poria, Atractylodes Tablets
ShenQiDaBuWan   Shen Qi Da Bu Wan | Abundant Qi Teapills
ShenQiWuWeiZiWan   Shen Qi Wu Wei Zi Wan | Abundant Qi PLUS Teapills
ShenTongZhuYuWan   Shen Tong Zhu Yu Wan | Great Invigorator
ShiChuanDaBuWan   Shi Chuan Da Bu Wan | Ten Flavor Teapills
ShouWuChih   Shou Wu Chih | Liver and Kidney Tonic
ShouWuPianKGS   Shou Wu Pian | Fo-Ti Extract
ShouWuPianPF   Shou Wu Pian | Fo-Ti Extract | Plum Flower Brand
ShuGanWanKGS   Shu Gan Wan | Poria and Peony Combo Extract
ShuiDeAnCapsules   Shui De An | Sleep Easy
SiMiaoSanTeapills   Si Miao Wan | Four Marvel Teapills
Moxa-Vitality   Smokeless Moxa Rolls
SnowLotusFlower   Snow Lotus Flower Formula
GinsengTonic   Song Shu Pai Ginseng Tonic | Ren Shen Bu Wan
CirculaBody   Sum Suie Phone Sub Wan | Circula Body
MHS-TendonRelaxingSoak   Tendon Relaxing Soak
MHS-TendonWarmingSoak   Tendon Warming Soak
test   test
TianQiWan   Tian Qi Wan | Notoginseng
TianWangBuXinWan   Tian Wang Bu Xin Dan | Emperor's Tea Pills | Emperor's Heart Formula
TianheZhuifengGao   Tianhe Zhuifeng Gao
TienchiSteamed   Tienchi Powder Steamed
TigerBalm   Tiger Balm
WhiteFlowerOil   White Flower Oil
WuYangPlaster   Wu Yang Brand Pain Relieving Medicated Plaster
WuZiYanZhongWan   Wu Zi Yan Zong Wan | Five Ancestors Teapills
XiangShaYangWeiWan   Xiang Sha Yang Wei Wan | Hsiang Stomach Pill
XiaoChaiHuTangWanMS   Xiao Chai Hu Wan | Minor Bupleurum Teapills
XiaoFengSanPowderPF   Xiao Feng San | Extract Powder | Plum Flower Brand
XiaoFengWan   Xiao Feng Wan | Great Windkeeper Teapills
XiaoQingLongTangStork   Xiao Qing Long Tang | Minor Blue Dragon
XiaoQingLongTangWan   Xiao Qing Long Tang Wan | Blue Dragon Extract
XiaoYaoWan   Xiao Yao Wan | Relaxx Extract | Ease Pills
XueFuZhuYuWan   Xue Fu Zhu Yu Wan | Drive out Stasis in the Mansion of Blood
YanHuSuo   Yan Hu Suo | Great Corydalis Teapills
YinChiaoChiehTuPienBP   Yin Chiao Chieh Tu Pien | Blister Packs
YinChiaoChiehTuPienReg   Yin Chiao Chieh Tu Tablets- sugar-coated
YinChiaoSL   Yinchiao Tablet | Sing-lin Brand
SpecificLumbaglin   Yu Lam Specific Lumbaglin
YuPingFengWan   Yu Ping Feng Wan | Jade Screen Teapills
YunnanBaiyaoPlaster   Yunnan Baiyao Analgesic Plaster
YunnanBaiyaoJiaonang   Yunnan Baiyao Capsules
YNBY-TongShuCapsule   Yunnan Baiyao Tong-Shu Capsule
YuoGuiWanINN   Yuo Gui Wan | Yanourish Remedy
YuoGuiWanKGS   Yuo Gui Wan | Yanourish Remedy
ZhengGuShui   Zheng Gu Shui
WH-ZhengGuShuiCase   Zheng Gu Shui (qty 144)
ZhiBaiDiHuangWan   Zhi Bai Di Huang Wan | Eight Flavor Rehmannia Teapills
ZhuangGuFengShi   Zhuang Gu Feng shi Pain Relieving Plaster
Sciaticlear   Zuo Gu Shen Jing Tong Pian | Sciaticlear
ZuoGuiWan   Zuo Gui Wan | Yinourish Remedy

Page: 1